Recept na šťastné a zdravé dítě: dobrý vztah ke svému tělu i jídlu

Přejídání, nezdravý životní styl, držení diet či emoční závislost na jídle mají často kořeny v dětství. Zdravý vztah k jídlu a svému tělu si dítě utváří již od raného věku pod vlivem rodiny. Přebírá z rodiny vzory a postoje, které se učí výchovou a nápodobou. Rodina zastupuje kulturní tradice společnosti, které dítěti předává již od narození. Také zcela zásadním způsobem ovlivňuje pozdější sebehodnocení a sebevědomí dítěte, stejně jako jeho stravovací návyky, vztah k jídlu a svým potřebám.

  • Začněte u sebe

Dítě se učí nápodobou a automaticky přebírá zvyky rodičů za vlastní. Pokud vidí u svých blízkých nezdravé jídelní návyky, jako jsou diety, přejídání, emoční jedení, nedostatek aktivity či nepravidelnou stravu, nechtějte po něm, aby dělalo to, co Vy sami neděláte a naopak. Děti jsou Vaším otiskem a dílem, proto začněte nejdříve u sebe. Chcete po svém dítěti, aby svačilo, když Vy sami se odbýváte? Chcete po něm, aby nesedělo celý den u počítače a šlo raději ven na kolo, ale sami zůstáváte u televize? Učte děti od malička zdravému aktivním životnímu stylu, pestrému vyváženému jídelníčku, kde je povoleno vše, ale s mírou a dělejte to ideálně společně.

  • Společně stolujte

Společné stolování celé rodiny je vhodným způsobem, jak u dětí posílit zdravé postoje k jídlu. I pro starší děti je důležité, aby se co nejčastěji stravovaly s rodinou. Společné večeře a stolování alespoň o víkendech by mělo být samozřejmostí. Jestliže rodiče nemají přehled kdy, kde a co jejich dítě během dne jí, mohou jim snadno uniknout nezdravé stravovací návyky dítěte. Společné stolování se z dnešních rodin vytrácí a přitom je tak důležité pro vzájemnou komunikaci a udržování rodinných tradic. Zapojujte děti co nejvíce do přípravy pokrmů a nakupování potravin. Podporujte v nich samostatnost a kreativitu spojenou s jídlem. U jídla se také vyhněte řešení konfliktních situací. Pokud je napětí u stolu časté, může v dětech vyvolávat úzkost ve spojitosti s jídlem.

  • Nenuťte děti dojídat za každou cenu

Povinnost sníst vše co je na talíři je stále zvykem v mnoha rodinách. Pokud se na to klade přílišný důraz, může se dítě naučit manipulovat rodiči pomocí jídla. Pokud jídlo celé dojí, rodič má radost, pokud ho nedojí, rodič se zlobí. Jak se dítě zachová u jídla, ovlivní posléze náladu rodiče. Této hry může dítě v budoucnu dobře využívat. Navíc pravidlo dojídání nerespektuje zdravou sebekontrolu, přirozený pocit hladu a sytosti dítěte. To se tak ve snaze splnit či nesplnit očekávání druhých nenaučí naslouchat svým pocitům a potřebám. Rodič je zodpovědný za kvalitu jídla a zdravé stravování dítěte, ale konkrétní porci nechte na dítěti. 

  • Pozor na odměňování a trestání jídlem

Pokud je dítě příliš často odměňováno či trestáno jídlem, může u něj tato spojitost přetrvat do dospělosti. Jídlo pro něj bude mít nezdravý emocionální aspekt a bude symbolem jeho hodnoty.  Je zajisté v pořádku použít jídlo ve formě pochvaly či trestu v určité míře, ale nemělo by se stát hlavním způsobem, jak dítě oceňovat či kárat.

  • Nechte děti dělat chyby a být nedokonalé

Naučit dítě, že chybovat je lidské a nedokonalost přirozená je velmi užitečným příspěvkem do života každého z nás. Touha po dokonalosti, perfekcionismus, černobílé myšlení, vysoké požadavky a nereálné cíle jsou častými tématy jedinců s nezdravým vztahem k jídlu. Dítě je k těmto způsobům myšlení vedeno nejen výchovou, ale také samotným chováním rodičů, které přirozeně napodobuje. Snažíte se eliminovat jakékoli selhání a očekáváte vždy dokonalé výsledky? Nesnesete vlastní nedokonalost a příliš často se soustředíte na chyby svého dítěte? To může nabýt dojmu, že musí být bez chyb, aby ho někdo ocenil, musí být dokonalé, aby si získalo lásku a musí vždy podat perfektní výkon, aby potěšilo druhé. Pozor také na nadměrnou rodičovskou kontrolu a zakazování určitých potravin. Rozdělování jídla na zakázané a povolené (zdravé a nezdravé) může často přispívat ke vzniku poruch příjmu potravy.

  • Více chvalte, méně kritizujte

Osobnost dítěte se vytváří v závislosti na hodnocení z vnějšku. Dětská psychika je velmi zranitelná a citlivá k jakékoli kritice. Zvláště v období puberty, kdy se tělo dítěte začíná měnit v dospělé a s tím jsou spojeny hmotnostní a další změny. Pokud je dítě například silnější nebo naopak hubenější než ostatní, nekritizujte ho za to nebo nekomentujte negativní či posměšné. Z nadváhy třeba přirozeně vyroste či se samo bude aktivně podílet na jejím snížení. Pokud je za svou postavu či své projevy dítě často kritizováno, naučí se negativnímu postoji samo k sobě a může to vést až k sebedestruktivnímu chování. Pro jeho zdravý duševní vývoj je nezbytné chválit ho a podporovat v něm jeho silné stránky. Vytvořit v dítěti sebejistotu a zdravé sebevědomí je nesmírně důležité pro jeho budoucí život. Jako dospělý tak nebude závislý na hodnocení a pochvale od okolí, protože si bude jistý sám sebou.

Článek byl publikován na idnes.cz.

Mgr. Zuzana Douchova
Psycholožka, koučka a nutriční poradkyně

Objednejte si moji tištěnou knihu LÁSKYPLNÉ HUBNUTÍ 

Psychologického a výživového průvodce hubnutím a zdravým životním stylem pro ženy 💖