PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE

Péče o duši

Naše zdraví, vztahy i hmotnost nejvíce ovlivňuje vztah, který máme sami k sobě. Proto je někdy potřeba věnovat více péče, pozornosti a času sami sobě a osvobodit se od nefungujících a nezdravých vzorců myšlení, chování a prožívání. Ať už Vás teď trápí cokoli, tak si v první řadě dovolte chvíli jen a jen pro sebe.

Psychologické konzultace nabízím jako podpůrnou terapii při různých životních krizích, poruchách příjmu potravy, psychosomatických potížích, obezitě, nízkém sebevědomí, partnerských, pracovních či rodinných problémech.

Pomůžu Vám orientovat se ve Vašich pocitech, myšlenkách a postojích a v nalezení vlastního zdroje řešení. Podpořím Vás v osobním rozvoji a schopnosti se nejen s problémy umět vyrovnat, překonávat krize, ale hlavně v tom, abyste mohli být ve svém životě sami sebou. Věřím totiž, že umění být sám sebou je klíčem ke spokojenosti.

Psychologické konzultace také doporučuji klientům, kteří se přejídají, hladoví, příliš se zabývají svou postavou a hmotností a těm, kteří řeší své emocionální problémy, smutky a nálady jídlem. Problémy s jídlem a hmotností mohou způsobit nejen zdravotní komplikace, ale také psychické, emocionální a vztahové problémy. Někdy je nutné hledat za problémy s jídlem hlubší potíže, bloky, potlačené emoce, spouštěče a naučit se odlišovat fyzický hlad od hladu emocionálního. Při úpravě hmotnosti je pro mne důležitá i změna mentálních a emočních návyků, vzorců chování a komunikačních dovedností. Výživa a psychika spolu souvisí – vytvořením zdravého postoje k sobě samému a ke svému životu si vytváříme zdravý postoj k jídlu a naopak.

Pracuji s těmito tématy:

nízké sebevědomí a negativní vnímání vlastního těla

úzkosti, deprese, závislosti a obsesivní myšlenky

strach z odmítnutí, opuštění a ztráty kontroly

nezdravé návyky, emoční jedení, dietování

nefungující a nenaplňující vztahy

stres a psychosomatické potíže

partnerské krize, nevěry a sexuální potíže

poruchy příjmu potravy

traumata a životní krize