fbpx

PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE

ČISTOTA DUŠE

Naše zdraví, vztahy i hmotnost nejvíce ovlivňuje vztah, který máme sami k sobě. Proto je někdy potřeba věnovat více péči, pozornost a čas sami sobě a osvobodit se od nefungujících a nezdravých vzorců myšlení, chování a prožívání. Ať už Vás trápí teď cokoli, tak si v první řadě dovolte chvíli jen a jen pro sebe.

Psychologické konzultace nabízím jako podpůrnou terapii při různých životních krizí, poruchách příjmu potravy, psychosomatických potíží, obezitě, nízkém sebevědomí, partnerských, pracovních či rodinných problémech. Pomůžu Vám orientovat se ve Vašich pocitech, myšlenkách a postojích a v nalezení vlastního zdroje řešení a podpory ve Vašem životě. Podpořím Vás v osobním rozvoji a schopnosti se s problémy umět vyrovnat, překonávat krize a hlavně v tom, abyste mohli být ve svém životě sami sebou. Věřím, že umění být sám sebou je klíčem ke spokojenosti.

Pracuji s těmito tématy:

nízké sebevědomí a negativní vnímání vlastního těla

úzkosti, deprese, závislosti a obsesivní myšlenky

strach z odmítnutí, opuštění a ztráty kontroly

nezdravé návyky, emoční jedení, dietování

nefungující a nenaplňující vztahy

stres a psychosomatické potíže

partnerské krize, nevěry a sexuální potíže

poruchy příjmu potravy

traumata a životní krize

Výživa a psychika

Psychologické konzultace také doporučuji klientům, kteří se přejídají, hladoví, příliš se zabývají svou postavou a hmotností a těm, kteří řeší své emocionální problémy, smutky a nálady jídlem. Problémy s jídlem a hmotností mohou způsobit nejen zdravotní komplikace, ale také psychické, emocionální a vztahové problémy.

Někdy je nutné hledat za problémy s jídlem hlubší potíže, bloky, potlačené emoce, spouštěče a naučit se odlišovat fyzický hlad od hladu emocionálního. Při úpravě hmotnosti je pro mne důležitá i změna mentálních a emočních návyků, vzorců chování a komunikačních dovedností. Výživa a psychika spolu souvisí – vytvořením zdravého postoje k sobě samému a ke svému životu si vytváříme zdravý postoj k jídlu a naopak.

MAPA

KONTAKT

Mgr. Zuzana Douchová

zuzana.douchova@gmail.com

+420 606 961 803

Terapeutické centrum My Life Studio

Pelléova 7

Praha 6

www.mylifestudio.cz

Facebook

Rolovat nahoru