PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE

ČISTOTA DUŠE

Naše zdraví, hmotnost i vztahy s druhými nejvíce ovlivňuje vztah, který máme sami k sobě. Proto je někdy potřeba více věnovat péči, pozornost a čas sami sobě a osvobodit se od nefungujících vzorců myšlení, chování a prožívání. Ať už Vás trápí hmotnost, zdraví či vztahy, tak si v první řadě dovolte chvíli jen a jen pro sebe.

Psychologické konzultace nabízím jako podpůrnou terapii při poruchách příjmu potravy, psychosomatických potíží, obezitě, nízkém sebevědomí, vztahových či rodinných problémech a různých životních krizí. Pomáhám klientovi s orientací v jeho pocitech, myšlenkách a postojích a v hledání vlastního zdroje řešení a podpory v jeho životě. Podporuji klienta v jeho osobním rozvoji a schopnosti se s problémy vyrovnat a překonávat životní krize.

Pracuji s těmito tématy:

nízké sebevědomí a negativní vnímání vlastního těla

úzkosti, deprese, závislosti a obsesivní myšlenky

strach z odmítnutí, opuštění a ztráty kontroly

nezdravé vzorce chování a myšlení, perfekcionismus

nefungující a nenaplňující vztahy

potlačování emocí a psychosomatické potíže

poruchy příjmu potravy

traumata a životní krize

Výživa a psychika

Psychologické konzultace také doporučuji klientům, kteří se přejídají, hladoví, příliš se zabývají svou postavou a hmotností a těm, kteří řeší své emocionální problémy, smutky a nálady jídlem. Problémy s jídlem a hmotností mohou způsobit nejen zdravotní komplikace, ale také psychické, emocionální a vztahové problémy.

Někdy je nutné hledat za problémy s jídlem hlubší potíže, bloky, potlačené emoce, spouštěče a naučit se odlišovat fyzický hlad od hladu emocionálního. Při úpravě hmotnosti je pro mne důležitá i změna mentálních a emočních návyků, vzorců chování a komunikačních dovedností. Výživa a psychika spolu souvisí – vytvořením zdravého postoje k sobě samému a ke svému životu si vytváříme zdravý postoj k jídlu a naopak.

MAPA

KONTAKT

Mgr. Zuzana Douchová

zuzana.douchova@gmail.com

+420 606 961 803

Terapeutické centrum My Life Studio

Pelléova 7

Praha 6

www.mylifestudio.cz

Facebook

Rolovat nahoru